Вентиляция системасы

  • Ventilation System Heat Recovery  for Clinic Touch Control Panel Energy Saving

    Клиникалык сенсордук башкаруу панели энергияны үнөмдөө үчүн желдетүү системасы жылуулукту калыбына келтирүү

    Вентиляция системасы жабык бөлмөнүн бир тарабындагы бөлмөгө таза абаны жөнөтүү үчүн атайын жабдууларды колдонууга негизделген, андан кийин атайын жабдуулар менен экинчи тараптан сыртка чыгарып, имарат ичинде «таза аба агымынын талаасын» түзөт. ички таза аба желдетүү муктаждыктарын канааттандыруу. Ишке ашыруу планы механикалык күчкө таянып, абаны бир тараптан бөлмөгө жөнөтүү үчүн, ал эми экинчи тараптан сыртка чыгаруу үчүн атайын иштелип чыккан соргуч желдеткичти колдонуу менен жогорку шамал басымын жана чоң агым желдеткичтерин колдонуу болуп саналат. системадагы таза аба агымы талаасы. Аба менен камсыз кылууда бөлмөгө кирген аба чыпкаланат, дезинфекцияланат, стерилизацияланат, кычкылтек менен камсыз кылынат жана алдын ала жылытылат (кышында).